responsive web templates

© Copyright 2019  - All Rights Reserved

Mobirise

Assessoria nutricional

Oferim:
- Un servei diferencial sobre nutrició en els teus clients.
- Una nova via de fidelitzar i captar clients.
- Augmentar la venda dels productes de la categoria de nutrició a la teva oficina de farmàcia.
- Construir salut des de l'alimentació.
- Incrementar la rotació dels productes de la resta de categories de la teva oficina de farmàcia.

El nostre servei de nutrició consisteix en:
- Realitzar un estudi dels hàbits alimentaris del client.
- Elaborar una Guia Nutricional.
- Oferir pautes de conductes.
- Avaluar patologies vinculants: falta de son, depressió, estrès, ...
- Recomanar productes vinculants de venda en oficina de farmàcia.
- Control i seguiment del teu client, perquè no hagis de preocupar-te de res.

El nostre equip de nutricionistes
- Són professionals diplomats en Dietètica i Nutrició Humana, amb mínim dos anys d'experiència.